ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
21. ÅRGANG
torsdag 20. februar 2020
AKTIVITETSKALENDER
KIRKESIDEN
SPORTEN
ANNONCER
SKÆVE VINKLER
LÆSERBREVE
KULTUR
AVISENS MENING
MÆRKEDAGE
LÆSERNES FOTOS
KONTAKT AVISEN
ERHVERV
Sidste frist for at læse:
Lørdag 8. februar 2020
Lørdag 8. februar 2020
Søndag 9. februar 2020
Søndag 9. februar 2020
Søndag 9. februar 2020
Mandag 10. februar 2020
Mandag 10. februar 2020
Mandag 10. februar 2020
MARIAGERFJORD: Virksomhedsservice
Mariagerfjord er gået samarbejde med
det lokale erhvervsliv, Tradium og Jobcen-
ter Randers om at uddanne ledige borge-
re til industrioperatører.
Læs mere
Tirsdag 11. februar 2020
NORDJYLLAND: I det store spil er Region
Nordjyllands regnskab med et "beskedent"
merforbrug på 16 mio. ktr. Tæt på økono-
misk balance, når der ses på det samlede
sundhedsdriftregnskab på 11,7 mia. kr. Det
er en bunden opgave for regionen at få øko-
nomien til at hænge sammen. Derfor glæder
jeg mig over, at vi i 2019 rammer tæt
på skiven, siger regionsrådsformand
Ulla Astman.
Læs mere
Onsdag 12. februar 2020
Skelund og Veddum:
Onsdag 12. februar 2020
Læs mere
Onsdag 12. februar 2020
Torsdag 13. februar 2020
Læs mere
Torsdag 13. februar 2020
Torsdag 13. februar 2020
læs mere
Fredag 14. februar 2020
Fredag 14. februar 2020
Læs mere
Lørdag 15. februar 2020
Læs mere
Søndag 16. februar 2020
Søndag 16. februar 2020
Mandag 17. februar 2020
Mandag 17. februar 2020
Tirsdag 18. februar 2020
Tirsdag 18. februar 2020
Læs mere
Tirsdag 18. februar 2020
Tirsdag 18. februar 2020
Onsdag 19. februar 2020
Onsdag 19. februar 2020
Læs mere
Onsdag 19. februar 2020
Torsdag 20. februar 2020
Læs mere